เยี่ยมชมไดโนเสาร์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

มาเยี่ยมชมไดโนเสาร์ที่พบในภาคอีสาน

ไดโนเสาร์ พวกแรกปรากฏขึ้นเมื่อ 225 ล้านปีก่อน มีชีวิตอยู่ มีวิวัฒนาการ และแพร่พันธุ์ครอบครองโลกนานถึง 165 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ไปหมดโลกนานถึง 65 ล้านปีที่แล้ว มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2519 ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่นั้นมามีการค้นพบไดโนเสาร์ที่อยู่ใช่วงอายุของจูราสสิกมาแล้ว 16 ชนิด โดย 6 ชนิด คือ ชนิดใหม่ของโลก และอีก 5 ชนิด อยู่ในกลุ่มสกุลใหม่ของโลก

ล่าสุดปลายปี พ.ศ.2553 มีการค้นพบซากไดโนเสาร์อีก 5 แห่งใหม่ คือ ภูน้อย ภูผาเทิบ ภูขวาง ภูท่าสองคอน และผากก โดยทั้ง 5 แหล่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ถือเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวงการไดโนเสาร์ คือ มีการพบชิ้นส่วนไดโนเสาร์ในกลุ่มโปรซอโรพอดเกือบครบทุกชิ้นจำนวน 30 ชิ้น เป็นการค้นพบที่สมบูรณ์มากทีสุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อายุราว 209 ล้านปี นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มี 4 นิ้ว นิ้วที่เพิ่มมามีลักษณะเหมือนเดือยของไก่ และค้นพบชิ้นส่วนกระดูกท่อนหัวไหล่ไดโนเสาร์ซอโรพอด หรือไดโนเสาร์กินพืช ซึ่งเป็นการค้นพบชิ้นส่วนซอโรพอดชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Facebook
Google+
http://kushevanews.com/
Twitter
YouTube