แฟนเพจ U.S. Embassy Bangkok ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้เปิด โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ (Diversity Visa) DV-2017 ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้ว

โดยจะปิดรับสมัครเวลา 24.00 น. ของคืนวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาประเทศไทย (12.00 น. ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน  ตามเวลามาตรฐานตะวันออก) ผู้สมัครต้องยื่นข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.dvlottery.state.gov โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านบริษัทตัวแทน

โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่อนุมัติวีซ่าชนิด DV สูงสุด 55,000 วีซ่าต่อปีงบประมาณแก่บุคคลจากประเทศที่มีอัตราการอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาต่ำ mobizest.comซึ่งรวมถึงประเทศไทย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ DV-2017 สามารถตรวจสอบผลการสมัครรับคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยนำหมายเลขยืนยันการสมัครที่ได้รับเมื่อยื่นข้อมูลสมัครเสร็จสิ้นมาตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://www.dvlottery.state.gov/ และเลือก “Entrant Status Check” (ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ