เวลานี้คงไม่มีข่าวระดับโลกข่าวใดโด่งดังและเป็นที่จับตามองไปกว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งชัดเจนแล้วว่า ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017 ภายหลังการประกาศผลได้ไม่นาน

นอกจากเหตุการณ์ประท้วงในหลายเมืองแล้ว ยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือ การล่มของเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา อันน่าจะเป็นผลมาจากการที่ชาวอเมริกันจำนวนมากเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดา

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและบางอย่างอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก นโยบายด้าน ‘การศึกษา’ ของทรัมป์ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจ เพราะแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากmobizest.com แน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยด้วย

แต่นักศึกษาต่างชาติที่กำลังวางแผนศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปนัก ณ เวลานี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน ถึงอย่างไรการผลักดันนโยบายต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรมก็ต้องอาศัยการพิจารณาจากหลายฝ่าย และมีการไตร่ตรองถึงข้อดี-ข้อเสียของแต่ละนโยบายอย่างรอบคอบ

Katie Duncan บรรณาธิการ Hotcourses International ให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ฮอทคอร์สในฐานะเว็บไซต์ผู้ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการทำโพล*เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษานานาชาติมีต่อผลการเลือกตั้งและแผนการศึกษาต่อในอนาคตของพวกเขา