ผู้เชี่ยวชาญชี้ “เงิน” ปัญหาใหญ่หลังสหรัฐถอนตัวความตกลงปารีส ทั่วโลกเร่งเจรจาหามาตรการ-จับตาท่าทีอเมริกา ยุโรป-จีนจ่อชิงแท่นผู้นำลดโลกร้อน

นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ mobizest.com เปิดเผยในเวทีสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวออกจากความตกลงปารีส นอกจากเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของโลกที่จะลดลงแล้ว ยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั่นก็คือเรื่องการเงิน

ทั้งนี้ การเงินนับเป็นปัญหาใหญ่ของการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ประเทศหมู่เกาะ หรือประเทศในแถบแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันเป้าหมายการระดมทุน Green Climate Fund ให้ได้ปีละ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ จากประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังไม่ถึงเป้า และการถอนตัวของอเมริกาจะยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้น

“เรื่องของการเงินหรือ Climate Finance จะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างน้อยในช่วงก่อนจะถึง ค.ศ.2020 ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่และทำให้ฝรั่งเศสลุกขึ้นมาจัดการประชุมเมื่อ One Planet Summit เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2560 โดยมีผู้นำกว่า 50 ประเทศเข้าร่วมพูดคุยว่าจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างไร ฉะนั้นเรื่องการเงินจึงเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูต่อไป และอีกส่วนคือการทำให้เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ของแต่ละประเทศเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งยังต้องมีการเจรจาไปอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เพื่อมานำเสนอในเวทีประชุม COP24 ช่วงปลายปีซึ่งประเทศโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ” นายอนุสนธิ์ กล่าว