สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอุทยานแห่งชาติ (Grand Canyon National Park)

ของมลรัฐแอริโซนา ปัจจุบันแกรนด์แคนยอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์และชื่อเล่นของมลรัฐนี้อีกด้วย

 

 

…..แกรนด์แคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยหุบเขาสูงและลึก ประมาณ 1,800 เมตร ชั้นหินสูงและมีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River ) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869

 

 

…..นอกจากนี้ เมื่อหลายพันปีมาแล้ว แกรนด์แคนยอน ยังเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองอเมริกัน (Native Americans) ที่เคยอาศัยอยู่ในหุบเขาลึกและถ้ำจำนวนมาก หลังจากนั้นก็มีการเดินทางมาตั้งถิ่นฐานและการสำรวจจากบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มนักสำรวจชาวสเปน , กลุ่มนักสำรวจชาวอเมริกัน และอื่นๆ สำหรับการท่องเที่ยวในแกรนด์แคนยอนนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชื่นชมความงดงามของความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยารอบๆพื้นที่แกรนด์แคนยอน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ไม่ต่ำกว่าห้าล้านคนต่อปี โดยกิจกรรมท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ การล่องแพ , เดินป่า ,ตั้งแคมป์ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

 

 

…..นอกจากนี้แล้ว แกรนด์แคนยอน ยังมีอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่รายรอบจำนวนหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนแล้วแต่มีความพิเศษเฉพาะตัว โดยที่แรกที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ หอสังเกตุการณ์ทะเลทราย (Desert View Watchtower) เป็นอาคารหินสูง 70 ฟุต (21 เมตร) ถูกสร้างขึ้นในปี 1904 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1932 ภายในหอคอยมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจจำนวนหลายภาพ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่งรอคุณมาเป็นจำนวนมาก ถ้าหากคุณมีโอกาสมาเยือนแกรนด์แคนยอน แนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดมาเยือนสักครั้งหนึ่ง

 

 

mobizest.com