ПАРЛАМЕНТЪТ ЗАМРАЗИ ВЪЗРАСТТА И СТАЖЪТ ЗА ПЕНСИЯ ПРЕЗ 2014


Парламентът замрази възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Ако нямат необходимия стаж или възраст, желаещите ще могат да се пенсионират при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по „швейцарското правило“ – с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, решиха още депутатите. От 24 на 18 календарни месеца се намалява срокът за изчисляване на обезщетението за майчинство. Това ще увеличи разходите за обезщетенията за майчинство с около 3,5 млн. лева годишно, посочи Георги Гьоков от ПГ на Коалиция за България. По думите му месечното обезщетение ще се увеличи средно с около 12 лева. Обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две години през 2014 г. става 340 лева. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. ще бъде 7.20 лв. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.Информацията е на parliament.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

Вашият коментар