НОИ ОБЯВИ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА МАРТ 2013 Г.,СЛУЖЕЩ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НОВИТЕ ПЕНСИИНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2013 г. е 644,26 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2012 г. до 31.03.2013 г. е 626,18 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2013 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.Информацията е на НОИ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

Вашият коментар