ГАЗОВА БУТИЛКА Е ПРИЧИНА ЗА ВЗРИВА В КИТАЙСКИЯ РЕСТОРАНТ


 Снимка:24chasa.bg

Газовите бутилки, които са причинили взрива в китайския ресторант в София, са били заредени в газстанция, което е абсолютно забранено. Това обявиха днес експерти, участвали в огледа. Бутилките са били заредени минути преди взрива и са били препълнени.

„Бутилката се е разрушила в следствие на превишаване на налягането. Тя била препълнена с течна фаза пропан-бутан и това най-вероятно се е получило, когато бутилката е напълнена в автомобилна газоснабдителна станция“, коментира началникът на Регионалния отдел на Инспекцията за държавен технически надзор инж. Бойко Цветанов.

„Бутилките са заредени в същия ден и са докарани. Резервоарът на автомобилната газоснабдителна станция е под земята и температурата на пропан-бутана е по-ниска, да кажем 15-20 градуса, докато в кухнята в ресторанта е може би не 40, но над 30 градуса със сигурност. И тази разлика в температурата води до повишаване на налягането на газа вътре в бутилката“, обясни още инж. Цветанов.

„Бутилката беше разрушена в долната си част – едно т-образно разкъсване. В следствие на това газът интензивно е излязъл от бутилката, разпространил се е бързо в помещението. Готвачът така в предварителните обяснения каза, че е видял как изведнъж е започнала мъгла да се вижда в помещението, замирисва силно на газ, той подава сигнал всички да бягат, но остава един горящ котлон“ добави инж. Цветанов.Информацията е на БНТ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

КОМИСАР НИКОЛОВ РАЗПОРЕДИ ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА,В КОИТО СЕ ПОЛЗВА И СЪХРАНЯВА ГАЗ


Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди.

Във връзка със зачестилите инциденти с уреди, съоръжения и инсталации, ползващи,като гориво втечнени въглеводородни газове главен комисар Николай Николов е разпоредил на областните звена / в т.ч. и на столичната пожарна/на ГДПБЗН да бъдат извършени проверки в обектите, в които се ползва или съхранява пропан-бутан. В заповедта се  конкретизира приоритетно да се проверяват обекти за обществено обслужване с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 човека, газоснабдителни станции и обекти за продажба на пълни бутилки. Особено внимание ще се обърне на спазването на условията, при които е издадено разрешението за строеж, както и на строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Акцент ще се поставя на изискванията, отнасящи се за уреди, съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди. В случаи на установени нарушения ще се предприемат административно-наказателни и превантивни административни мерки. При нарушения по наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ще се подават сигнали до регионалните отдели ”Инспекция за държавен технически надзор”.

Наред с това главен комисар Николай Николов е поставил срок, в който  областните звена на пожарната трябва да предоставят в ГДПБЗН обобщена информация за възникналите през последните 5 години пожари и др. инциденти с уреди, съоръжения и инсталации (включително и в транспортни средства) за втечнени въглеводородни газове, както и причините за тях. След анализ на тези произшествия  ще се очертаят предложения за  подобряване на състоянието, включително и за промяна на нормативната уредба.
В заповедта се уточнява, че тя не отменя дадените указания от ДАМТН за извършването на съвместни проверки, включени в годишния план за 2013 г. В Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнените въглеводородни газове, приета с постановление на МС от 2004 г., е определена институцията, която отговаря за безопасността им. В този смисъл ГДПБЗН и службите на МВР не са натоварени с този ангажимент.

От началото на годината до този момент са станали 19 инцидента, предизвикани от неправилно боравене с газови бутилки. Това е поводът ГДПБЗН отново да припомни основните правила за безопасна работа:

• Да се използват само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията;
•  Своевременно да се извършват изискващите се технически прегледи;
• Редуцир-вентилът на бутилката да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност;
• Газови съоръжения и инсталации не се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен;
• Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца;
• Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС;
• Не поставяйте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката.
• Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.
• Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.
• Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.
• Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте.
• Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.
• Не пушете никога, когато сменяте бутилката.
• Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.
• В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.
• Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.
• Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон

АРХ. ВЛАДИ КАЛИНОВ:ОСНОВНАТА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ВЧЕРАШНИЯ ВЗРИВ В СОФИЯ НЕ Е ЗАСЕГНАТА


 Снимка:novini.rozali.com

Втори оглед е извършен на мястото на вчерашния взрив в китайския ресторант в центъра на столицата от арх. Влади Калинов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Сега започваме да издирваме конструктивни проекти, за да видим как да се премахне пострадалата част от постройката. Установихме докъде трябва да се премахне и потвърдихме, че основната носеща конструкция не е засегната.
„Вътре трябва да се реже и да се укрепва тази част, която остава към сградата. Ние трябва да я запазим в състоянието, в което е била, така че да може да работи правилно. Няма нищо ново от това, което сме установили снощи”, допълни още Калинов. Не виждам да е пострадала някаква съседна сграда, в конструктивни отношения, така че няма проблеми за другите къщи. Пуснат е токът на съседните сгради, остана да се изолира и тази сграда, така че да няма опасност за къси съединения и взривове.
„Мнението ми, като човек е, че няма какво да правят 14 бутилки горе в ресторанта, има правила, има точно определен брой бутилки за всеки ресторант, котлони и т.н., има определен начин на съхранение. Според мен, основната причина е изтичането на газа, който, тъй като е в непроветримо помещение се е събрал на едно място и се е взривил. Няма нищо друго, което да говори за нещо по-различно от това”, допълни още архитектът.
На въпрос – кой е собственикът на сградата, арх. Влади Калинов отговори: „Намерих документи, които говорят, че фирмата е на китайски гражданин”.
Той заяви, че в такива ситуации всеки трябва да има застраховка на имуществото, за да могат да му бъдат изплатени обезщетения.
На въпрос – дали е пострадала конструкцията на театър „Българска армия“, той отговори: „Ще се направи допълнителен оглед, но за сега нищо не говори, че няма поражения на сградата на театъра”.Втори оглед е извършен на мястото на вчерашния взрив в китайския ресторант в центъра на столицата от арх. Влади Калинов. Сега започваме да издирваме конструктивни проекти, за да видим как да се премахне пострадалата част от постройката. Установихме докъде трябва да се премахне и потвърдихме, че основната носеща конструкция не е засегната.
„Вътре трябва да се реже и да се укрепва тази част, която остава към сградата. Ние трябва да я запазим в състоянието, в което е била, така че да може да работи правилно. Няма нищо ново от това, което сме установили снощи”, допълни още Калинов. Не виждам да е пострадала някаква съседна сграда, в конструктивни отношения, така че няма проблеми за другите къщи. Пуснат е токът на съседните сгради, остана да се изолира и тази сграда, така че да няма опасност за къси съединения и взривове.
„Мнението ми, като човек е, че няма какво да правят 14 бутилки горе в ресторанта, има правила, има точно определен брой бутилки за всеки ресторант, котлони и т.н., има определен начин на съхранение. Според мен, основната причина е изтичането на газ, който, тъй като е в непроветриво помещение се е събрал на едно място и се е взривил. Няма нищо друго, което да говори за нещо по-различно от това”, допълни още архитектът.
На въпрос – кой е собственикът на сградата, арх. Влади Калинов отговори: „Намерих документи, които говорят, че фирмата е на китайски гражданин”.
Той заяви, че в такива ситуации всеки трябва да има застраховка на имуществото, за да могат да му бъдат изплатени обезщетения.
На въпрос – дали е пострадала конструкцията на театър „Българска армия“, той отговори: „Ще се направи допълнителен оглед, но за сега нищо не говори, че няма поражения на сградата на театъра”.Информацията е на ИА „Фокус“.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM