ЕКСПЕРТИ ПРЕДЛАГАТ НА СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА


Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към служебния министър на труда и социалната политика е готов с голям пакет от предложения за реформи в системата. Повечето от тях са разработени в различни варианти. Документът съдържа предложенията за промени в нормативни документи или разписването на нови, несъществуващи сега разпоредби, мотивите за промени и финансови разчети.

Задачата на съвета беше да изготви варианти за оптимизиране на осигурителната система, които да бъдат предоставени на следващото правителство. То ще прецени кои от предложенията да бъдат внесени за разглеждане и гласуване в парламента. „В предложенията не е търсен консенсус на всяка цена, в разбиранията на експертите по някои въпроси има нюанси“, подчерта вицепремиерът и министър на труда и социалната политика проф. д-р Йордан Христосков при представянето на резултата от работата на КСООС днес.

Основните предложения за промени засягат следните групи проблеми:
- увеличаване на приходите в осигурителната система чрез ръст на осигурителните вноски, обвързване на максималния осигурителен доход с минималната работна заплата, подобряване на събираемостта на осигуровките чрез въвеждане на наказателна отговорност за укриване на осигуровки или възпрепятстване на проверяващите органи;

- затягане на достъпа до осигурителната система чрез плавно увеличаване на изискванията за възраст и стаж за пенсиониране при всички категории труд и ограничаване на ранното пенсиониране, включително чрез въвеждане на диференцирана минимална възраст за пенсиониране за служителите на т.нар. специални ведомства;

- начина на изплащане на пенсиите на работещите в първа и втора категория труд;

- периода, въз основа на който се изчисляват новоотпуснатите пенсии;

- определянето на максималния размер („тавана“) на получаваните една или повече пенсии;

- въвеждане на алтернативни схеми за краткосрочно осигуряване;

- въвеждане на помощ за безработица за дългосрочно безработни в предпенсионна възраст;

- затягане на режима за отпускане на инвалидна пенсия;

- промени в работата на частните пенсионноосигурителни дружества.

„Членовете на КСООС работиха не като представители на определени организации, а като експерти, които познават добре осигурителната система. КСООС не е място за преговори и съгласуване със социалните партньори или други обществени организации“, припомни отново вицепремиерът Христосков.

Той обясни, че явно не всички предложения могат да бъдат реализирани от началото на 2015 г. Според него най-спешен и болезнен е въпросът с плащането на пенсиите на категорийните работници от началото на следващата година.

„Лично аз смятам, че всяко отлагане на промени в осигурителната система все повече и повече ни отдалечава от целта да имаме сигурни, адекватни и финансово устойчиви пенсии“, каза вицепремиерът. Той е категоричен, че не бива да се повтаря досегашната практика – вече 10-12 г. осигурителната система да бъде поставена в „покрустовото ложе“ на политиците. „От една страна се орязват приходите в осигурителната система с намаляването на осигурителните вноски и с намаляването на санкциите за нарушителите. По изчисления на Националния осигурителен институт това е довело до 23 млрд. лева по-малко приходи в системата. От друга страна се увеличават всички разходи на осигурителната система, като се повишава броят на хората с право на ранно пенсиониране и се правят различни индексации. Тези неща трябва да бъда синхронизирани и именно в тази посока са предложенията на консултативния съвет“, обобщи вицепремиерът Йордан Христосков.Информацията и снимката са на mlsp.government.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ДНЕС ПАРЛАМЕНТЪТ ЩЕ ГЛАСУВА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА,ПЕНСИИТЕ И МАЙЧИНСТВОТО


 Снимка:parliament.bg

Народното събрание се събира извънредно, за да разгледа на второ четене бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Предвижда се от първи януари минималната работна заплата да стане 340 лева. Толкова ще е и най-ниското обезщетение за майчинство. Пак от началото на годината максималният осигурителен доход ще се вдигне на 2400 лева. В законопроекта е заложено и увеличение на пенсиите от първи юли по така нареченото швейцарско правило. От средата на годината доходите на пенсионерите трябва да се повишат с около 3 на сто, а максималната пенсия да стане 840 лева.Информацията е на БНТ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ДЕПУТАТИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ДНЕС БЮДЖЕТ 2014


 Снимка:silnabulgaria.com

Законопроектът на Бюджет 2014 влиза за обсъждане на първо четене в пленарна зала. План-сметката за догодина е последната точка от дневния ред на днешното извънредно заседание на депутатите.

Ако текстовете бъдат приети във варианта, предложен от правителството, минималната работна заплата и майчинските ще станат 340 лева от първи януари, а максималният осигурителен доход ще се вдигне на 2 400 лева. Предвижда се и повишение на пенсиите с около 3 на сто, но от първи юли. Пак оттогава максималната пенсия ще стане 840 лева.

Депутатите ще разгледат на първо четене и бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Разпределението на парите от здравни вноски е сред най-критикуваните бюджетни законопроекти. Срещу него вече се обявиха лекари, синдикати и повечето работодателски организации. Преди да разгледат бюджета, народните представители ще изберат нов заместник-председател на Парламента. Той ще заеме мястото на подалия оставка Христо Бисеров.Информацията е на БНТ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM