ДНЕС ПАРЛАМЕНТЪТ ЩЕ ГЛАСУВА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА,ПЕНСИИТЕ И МАЙЧИНСТВОТО


 Снимка:parliament.bg

Народното събрание се събира извънредно, за да разгледа на второ четене бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Предвижда се от първи януари минималната работна заплата да стане 340 лева. Толкова ще е и най-ниското обезщетение за майчинство. Пак от началото на годината максималният осигурителен доход ще се вдигне на 2400 лева. В законопроекта е заложено и увеличение на пенсиите от първи юли по така нареченото швейцарско правило. От средата на годината доходите на пенсионерите трябва да се повишат с около 3 на сто, а максималната пенсия да стане 840 лева.Информацията е на БНТ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ДЕПУТАТИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ ДНЕС БЮДЖЕТ 2014


 Снимка:silnabulgaria.com

Законопроектът на Бюджет 2014 влиза за обсъждане на първо четене в пленарна зала. План-сметката за догодина е последната точка от дневния ред на днешното извънредно заседание на депутатите.

Ако текстовете бъдат приети във варианта, предложен от правителството, минималната работна заплата и майчинските ще станат 340 лева от първи януари, а максималният осигурителен доход ще се вдигне на 2 400 лева. Предвижда се и повишение на пенсиите с около 3 на сто, но от първи юли. Пак оттогава максималната пенсия ще стане 840 лева.

Депутатите ще разгледат на първо четене и бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса. Разпределението на парите от здравни вноски е сред най-критикуваните бюджетни законопроекти. Срещу него вече се обявиха лекари, синдикати и повечето работодателски организации. Преди да разгледат бюджета, народните представители ще изберат нов заместник-председател на Парламента. Той ще заеме мястото на подалия оставка Христо Бисеров.Информацията е на БНТ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ХАСАН АДЕМОВ:1/3 ОТ РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗА 2014 СА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


Повече от 1/3 от разходите на държавата за 2014 г. са за социално осигуряване, подпомагане и грижи или 13.4% от БВП. За първи път бюджетът на МТСП е над 1 млрд. лева. и е най-голям в сравнение с всички министерства. Увеличението е с 94 млн. лева. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на семинар на МТСП в Разград. В него участваха заместник-министрите Светлана Дянкова, Лазар Лазаров и Росица Янкова. Те представиха актуалните политики в своите ресори за следващата година.

Според министър Адемов политиката за социално подпомагане трябва да се промени и да се търсят европейски иновативни подходи за по-голямо центриране на социалните плащания. По неговите думи парите на данъкоплатците трябва да се харчат ефективно и да се обсъди подпомагането на предоставянето на услуги след широка дискусия.

По отношение на пенсиите през 2014 г. с въвеждането на “Швейцарското правило” се очаква средният размер на пенсията да бъде 307,64 лв. Разходите за пенсии ще възлизат на 8103,4 млн. лв. или 9,9% от БВП, сочат разчетите на НОИ. Новият максимален размер на пенсията ще бъде 840 лв. при максимален осигурителен доход от 2 400 лв.
Недостиг от 3,4 млн. лв. в края на 2013 г. в бюджета на ДОО очаква министър Адемов. Разчетите сочат, че приходите ще бъдат 4 203,3 млн. лв., а разходите – 8943,2 млн. лв.

Според експертите от Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към МТСП възрастта за пенсиониране трябва да е обвързана с продължителността на живота, но това може да стане най-рано от 2015 г., напомни министър Адемов.
Той каза, че има договорка през 2014 г. заедно с хората, работещи в сектор сигурност, да се разгледа целият пакет от социални мерки за тях. Той изрази желание да бъдат защитени осигурителните права на всички български граждани.

Разходите за социални помощи и обезщетения за 2014 г. ще се увеличат с над 104 % спрямо настоящата година и ще възлизат на 1 141.1 млн. лв. Най-голям дял от 31,7 % са за парични обезщетения за безработица, за временна неработоспособност поради общо заболяване – 28.7 % и парични обезщетения за бременност и раждане от 23.8 %. Разходите за службите по социално осигуряване са 76,7 млн. лв.

„България ще започне да изпълнява европейската „Гаранция за младежта“, която изисква младите хора под 25 г. да получат добро предложение за работа, продължение на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. 52 млн. евро за Гаранцията ще са от Европейския социален фонд (ЕСФ), а останалите средства до 100 млн. евро ще са от други източници на европейско финансиране“, каза заместник-министър Янкова.

„В периода юни-октомври 2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) са изплатени 323 млн. лв. За същия период България се нарежда сред първенците по изплатени средства от ЕСФ. От началото на ОП РЧР в заетост са включени 98 500 лица.

Заместник-министър Янкова обясни, че бюджетът на Националния план за действие по заетостта 2014 г. (НПДЗ) е сходен с този за 2013 г. Тя представи новите програми в НПДЗ за следващата година.

Основна цел на програма „КЛИО“ е осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство. Програмата ще е със срок на действие 18 месеца – до 31.12.2015 г.

По национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора“ ще се осигурява заетост на безработни лица, чрез разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на Държавния горски фонд и подобряване на екологичната обстановка в страната.

По Програмата за повишаване пригодността за заетост на хора на социално подпомагане лицата, които получават социални помощи ще бъдат включвани в свободното от полагане на обществено полезен труд време в обучения за професионална квалификация. Те ще имат право на стипендия и транспортни разходи.
По програмата за квалификация и заетост на чужденци, получили статут на бежанец и хуманитарен статут, те ще се включат в обучение по български език и обучение за придобиване на професионална квалификация, осигуряване на трудова заетост на участниците в програмата.

Заместник-министър Росица Янкова постави акцент и върху регионалните програми за заетост и програмите на социални партньори през 2014 г. Тя напомни, че сроковете за подаване на предложения за НПДЗ през 2014 г. са до 31 октомври 2013г. за регионалните програми за заетост и до 12 ноември 2013 г. за програмите на социалните партньори.Информацията и снимката са на mlsp.government.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM