БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПОЛЗОТВОРНОТО СИ ПАРТНЬОРСТВО СЪС СВЕТОВНАТА БАНКА


 Снимка:capital.bg

България ще продължи ползотворното си партньорство със Световната банка, стана ясно след срещата на Мамта Мурти, директор в Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави в България със зам.-министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева. Преди това г-жа Мурти и постоянният представител на банката за България Маркус Репник имаха срещи с представители на министерствата на финансите и на регионалното развитие, както и с вицепремиера Зинаида Златанова.

Бобева изрази удовлетворението на българските институции от досегашното сътрудничество и техническата помощ, която Световната банка оказва в различни области: социалната политика, пътната инфраструктура, регионалното развитие и улесняването на търговията.

Вицепремиерът увери представителите на банката, че успоредно с планирането на оперативните програми за новия програмен период на ЕС ще се извършва планиране на сферите на сътрудничество със Световната банка. Заявен е интерес към безвъзмездна техническа помощ в здравеопазването, социалната политика, във финансовия сектор по разработване на стратегия за финансово образование и извънсъдебен орган за решаване на спорове.

„Препоръки на Световната банка залегнаха в управленската програма на правителството“, съобщи Бобева.

По време на срещата бе поставен въпросът за забавени от октомври 2012г. плащания за аналитични и консултантски услуги, основани на знанието, предоставени от Световната банка на българските институции.Бобева подчерта, че правителството на България търси спешно решение на проблема.Информацията е на government.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM