ХАСАН АДЕМОВ: УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЮДЖЕТА


 Снимка:mlsp.government.bg

Увеличение на заплатите в публичната сфера трябва да бъде съобразено с възможностите на бюджета. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в сутрешния блок на ТВ7. Той уточни, че повишаването на доходите в този сектор трябва да бъде обвързано с подобряването на услугите, които се предоставят на гражданите. „В частния сектор важен инструмент за увеличение на трудовите възнаграждения на голям брой работници е браншовото колективно трудово договаряне”, посочи министърът.

Той припомни позицията на правителството за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2014 г. на 340 лв. „Има политическа воля за предприемането на такава стъпка, но предстоят и преговори по темата със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество”, допълни министър Адемов.

„Определянето на минималните осигурителни прагове е важен инструмент в дисциплинирането на осигурителната система и „изсветляване” на икономиката”, подчерта министърът. Той поясни, че институтът за криминализиране на умишленото укриване на осигуровки е много сложен от юридическа гледна точка.

Той подчерта, че не трябва да се противопоставят младежката работна сила и хората, които за включени в заетост след навършването на пенсионна възраст. „Двете групи отговарят на изискванията на различни категории професии”, поясни министърът. Той съобщи, че в началото на следващата година ще започне реализацията на плана за изпълнение на „Гаранция за младежта”. Чрез него България може да усвои около 100 млн. евро за стимулиране на младежката заетост.

На въпрос относно увеличение на детските надбавки министър Адемов съобщи, че за повишаване на помощта с 5 лв. са нужни допълнителни 50 млн. лв. от държавния бюджет. Министърът изрази мнение, че диференцираният подоходен критерий трябва да се запази и акцентира върху нуждата от преосмисляне на сегашния вариант на системата за социално подпомагане.Информацията е на government.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

МАКСИМАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД Е 2200 ЛЕВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

От 1 януари максималният осигурителен доход е 2200 лв.,това предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. В продължение на четири години максималният осигурителен праг беше замразен на 2000 лв. Данните са на Националния осигурителен институт (НОИ).Промяната ще засегне 107 хил. българи, които се осигуряват на максималния осигурителен доход. По тази линия се очаква да постъпят 43,8 млн. лв. повече.Информацията е от Монитор.

От началото на тази година ще има увеличение на минималните осигурителни прагове в 58 икономически дейности,като средният ръст ще е 4,5% и ще засегне близо 1,4 млн. работещи. През 2013 г. в други 27 дейности няма да има промяна на минималните осигурителни прагове, което е прецедент. Досега социалното министерство налагаше административно увеличение, т. е. средният процент от предложенията на синдикатите и на бизнеса. За тези 27 сектора обаче социалните партньори не можаха да се споразумеят.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM