НЗОК И УС НА БЛС ДАДОХА НАЧАЛОТО НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НРД ЗА 2014 ГОДИНА


На проведена днес среща между ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) беше дадено началото на преговорите за Националния рамков договор (НРД) за 2014 година.

Срещата се състоя по покана на управителя на НЗОК д-р Румяна Тодорова, която изказа мнение, че страните по преговорите ще работят интензивно и ползотворно, за да се търсят решения както на принципни проблеми, така и на конкретни казуси от практиката. В последните години дебатът се фокусира основно върху финансирането на системата, а трябва да се обърне сериозно внимание и на резултатите при лечението на пациентите, каза още д-р Тодорова.

Участниците в срещата се договориха в кратки срокове да бъдат сформирани отделните работни групи, които ще преговарят на експертно ниво по извънболнична помощ, болнична помощ, както и за общите и специални условия по НРД.

Първоначално работните групи ще направят преглед на постигнатите договорености при предишните преговори и корекции там, където е необходимо. Предстои да бъде уточнен и график за провеждане на срещите между експертите.

Обсъдено беше и текущото финансово състояние на институцията. Ръководството на НЗОК увери представителите на БЛС, че въпреки сериозния преразход на средствата за болнична помощ се търси механизъм, чрез който да не се допусне спиране на плащанията.

От името на Надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов увери договорните партньори, че в хода на преговорите НЗОК ще работи за постигане на максимално добро разпределение на средствата, като се търси баланс между исканията и възможностите.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM