ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПРЕДЕЛИ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА



Людмила Петкова става председател на НС на НЗОКСнимка:standartnews.com

Правителството определи заместник-министъра на финансите Людмила Петкова за председател на Надзорния съвет на НЗОК. Представител на държавата в Надзорния съвет на здравната каса ще бъде заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров.

Със същото решение от постовете им бяха освободени Десислава Димитрова, досегашен председател на НС на НЗОК, и Виолета Лорер, член на Надзорния съвет.

Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове – един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и четирима представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.Информацията е на government.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ДАНЪЧНА ПОЛИЦИЯ ЩЕ ИМА ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април ще бъде създадена данъчна полиция. Това предвиждат промените в Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), които са подготвени от Министерството на финансите.Това означава,че данъчни инспектори ще може да претърсват касите на фирмите и да гледат в компютрите на шефовете и счетоводителите.Информацията е на „Стандарт“.

Идеята е определени служители на Националната агенция по приходите, определени със заповед на изпълнителния директор Красимир Стефанов, да имат правомощия да водят разследване. Подобни права вече бяха дадени на митничарите.

При извършване на ревизии и проверки данъчните ще имат право да претърсват офиси, магазини и производствени помещения,да разпитват хората, на които се прави ревизия, както и техните служители, семейства и дори съседи. Например данъчните ще могат да разпитват любовницата на шефа какви подаръци е получавала, а съседите – какви автомобили кара семейството. Данъчните ще могат и да претърсват коли и камиони, когато са спрени или паркирани, както и да ги спират съвместно с КАТ. Претърсването на автомобили в граничните зони ще става съвместно с гранична полиция или митничари. Данъчните ще могат да правят оглед, да изземват счетоводни документи и компютри, както и да искат съдействие на Винистерство на вътрешните работи (МВР) за извършване на обиск на хората, за които се подозира, че са укрили предмети или документи.

Новите права на данъчните ще се използват само при неотложни случаи, когато се възпрепятства или пречи на производството по установяване на данъчни и осигурителни задължения или са налице данни за укриване на факти от значение за тези производства. Действията на данъчните ще се подчиняват на съдебен контрол – протоколът за неотложни действия ще подлежи на одобряване от съда. Промените са необходими за по-ефективното разкриване на данъчните измами, гласят мотивите към законопроектите. Събраните от данъчните доказателства ще се предават незабавно на прокуратурата, ще се използват при разследване на престъпления, свързани с данъчни измами, изпиране на пари и подкупи, които оказват изключително негативно отражение върху бюджета, обществото и икономиката като цяло. Ще се ускори събирането на доказателства, които могат да се използват при досъдебното производство, а съответно и издаването на наказателни присъди.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM