НЗОК ЗАПЛАЩА 25 212 230 ЛЕВА НА АПТЕКИТЕ


 Снимка:argumenti-bg.com

Днес, 09.01.2014 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати към районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разрешение за извършване на плащане към аптеките – договорни партньори на НЗОК за периода 01.11. – 15.11.2013 г. в размер на 25 212 230 лв.

След потвърждаването на получените платежни нареждания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), аптеките ще получат по своите банкови сметки преведените им средства до 13.01.2014 г.

Според индивидуалните договори с аптеките НЗОК трябва да преведе дължимите им средства за дейност 30 работни дни, след като тя бъде отчетена (за отчетния период 01.11.2013 г.-15.11.2013 г. това трябваше да стане на 03.01.2014г.)

Тъй като за бюджетната 2013 г. работата на СЕБРА в единната сметка на Р България приключи на 20.12.2013 г. и бяха изминали 25 работни дни от края на отчетния период, се наложи да се изчака Министерството на финансите да даде лимити за 2014 г. за работа в СЕБРА. Лимити се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити след набиране на средства по единната бюджетна сметка.

В закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели са заложени 527 000 000 лв., а за здравноосигурителни плащания за медицински изделия средствата са 82 000 000 лв.

НЗОК е заплатила за 2013 г. на аптеките общо 544 300 000 лв. и още 8 360 000 лв. на доставчици за заплащане на глюкомери и тест-ленти.Информацията е на nhif.bg

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

БЕЗРАБОТНИТЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДИ ПЛАЩАНЕТО НА ЗДРАВНИ ВНОСКИ,ЗА ДА НЕ ИЗГУБЯТ ПРАВАТА СИОт началото на годината всички хора, които сами внасят вноските си здраве,но имат други стари задължения към бюджета, могат да подават заявление,преди плащането на здравноосигурителните си вноски. Заявлението се подава в офиса на Националната агенция по приходите (НАП) по постоянен адрес преди всеки превод, като целта е хората да не загубят своите здравноосигурителни права.

От 1 януари 2013 г. в сила влезе т. нар. единна сметка, с която се промени реда на погасяване на задълженията към хазната. Така,на практика, ако няма подадено заявление, преди плащането на здравноосигурителната вноска, парите ще отидат за погасяване на по-старо задължение на човека към бюджета.

От НАП напомнят, че от тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец януари 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лв.

Заради единната сметка, значително се улеснява попълването на платежните нареждания от самоосигуряващите се за здраве. Кодът за вид плащане е само един за всички данъци и осигурителни вноски – 11 11 11  и не е необходимо да се попълва изрично основание за плащане.Образци на преводно нареждане и  пощенски запис за плащане към бюджета, могат да се намерят на интернет- страницата на НАП.

Помощ при попълването, както на декларациите, така и на платежните нареждания, клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация на агенцията 0700 18 700 на цената на един разговор.Информацията е на НАП.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM