ЯЗОВИР БОТЕВО ПРЕЛИВА


БългарияПо информация от дежурните на Общинска и Областна администрация Варна и Общинско управление пожарна безопасност и защита на населението – ОУ ПБЗН, към 13:45 часа язовир Ботево, община Аксаково, област Варна, прелива през бетоновия преливник с около 40 см преливна височина. Дълбочината на преливника е 105 см. Основният изпускател е напълно отворен. Поради липса на енергогасител след преливника се изнася долната част на сухия откос на язовирната стена.

Язовирът е под постоянно наблюдение. Той е собственост на община Аксаково и за него няма издадено разрешително за ползване на воден обект от кмета на общината. Язовир Ботево е частично неработоспособен, съгласно изискванията на Наредба № 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, след обследване на Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на областния управител.

Каскадата от язовири в общините Аксаково и Суворово, състояща се от язовирите Левски – 2, Николаевка – 1, Николаевка – 2, Засмяно и  Ботево, изградени на река Суха река, се намира над яз. Одринци. Последният е изграден на същата река Суха река и се стопанисва от Напоителни системи – Варна. Язовир Одринци е способен да поеме водните обеми на всички язовири от посочената каскада, включително и водата от яз. Ботево. По данни на „Напоителни системи” – Варна – хидротехнически район Добрич, наличният обем в язовир „Одринци” в момента е 9 млн. м3 при полезен обем 24 млн. м3.

Предприети са мерки за безопасността на хората, които населяват ниските части на село Ботево и има готовност да се извърши евакуация при необходимост.Информацията е на government.bg.

Язовир Ботево прелива и има опасност от скъсване на стената,това каза преди минути по btv министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев.

Няма пряка опасност за приливна вълна в посока град Добрич

Извършва се евакуация на всички хора от село Ново Ботево. Причината е, че е налице реална опасност стената на язовир Ботево да се скъса. Спасителни екипи са предприели всички възможни действия за осигуряване на безопасността на жителите на населените места, разположени по пътя на евентуалната приливна вълна. Извършва се постоянен обход на водоема и се наблюдават критичните и заливните точки. Няма пряка опасност за приливна вълна в посока град Добрич.(по данни на mvr.bg).

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ВРЕМЕТО И АКТУАЛНАТА ПЪТНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВАРНА НА 31.01.2014 ГОДИНА


Заснежени, обработени, проходими при зимни условия са пътищата от републиканската пътна мрежа във Варненска област. 29 машини почистват пътните настилки.

Затворени за движение на всички моторни превозни средства са пътищата:

III-2902 м.Баир Баши – Панорама – Кичево

III-2901Суворово – Ветрино.

II-27 граница Шумен – Стефан Караджа – граница Добрич

III-2082 Кривня – Равна – Неново

Видимостта е добра. Времето е предимно облачно и тихо. Температурите са от -12 до -8 ºС.Информацията е на opuvarna.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЛОШАВАЩАТА СЕ ЗИМНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВАРНА НА 29.01.2014 Г. С ВИДЕО
Пътната обстановка във Варна се влошава.Има силен снеговалеш и вятър.Движението е нормално за зимни условия.Централните булеварди са почистени.

Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона по път III-208 Провадия – Айтос.Затворен за движение е път III-2901 Суворово – Ветрино.Въвежда се ограничение за движение на моторни превозни средства по път III-2901 м. Баир Баши – Суворово.Поради силен снеговалеж и навявания, движението е пренасочено по маршрут Аксаково – Варна – Девня – Суворово.Информацията е на opuvarna.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM